Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
Начална страница
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

АРИБ проведе среща-семинар по въпроси, свързани с разрешаването на продукти за растителна защита (ПРЗ) и прилагането на Регламент (ЕО) 1107/2009

На 14 юни 2017 г., в София Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) организира среща-семинар по актуални въпроси, свързани с разрешаването на продукти за растителна защита (ПРЗ) и прилагането на Регламент (ЕО) 1107/2009.

Срещата се проведе с участието на Жан-Филип Азоле - генерален директор на Европейската Асоциация за растителна защита (ЕСРА) и Юрос Джоунс - директор регулаторна дейност към ECPA.

Програмата на работната среща обхвана теми, които са от интерес за индустрията и за компетентните органи по растителна защита у нас – БАБХ и ЦОРХВ. Презентациите и дискусиите бяха насочени към възможностите за въвеждане на по-ефективна система и прагматичен подход за разрешаване на продукти за растителна защита в България при прилагането на Регламент (ЕО) 1107/2009 и спазване на ангажиментите на страната ни като член на ЕС и част от Южната зона за оценяване на продуктите за растителна защита.

Добри практики и опит в областта на разрешаването и подновяването на ПРЗ споделиха също гостите от Министерството на земеделието в Гърция - Теодорис Панагиотис и от гръцката асоциация (HCPA) – Франческа Идрау, генерален директор.

Активният диалог между участниците отрази значението и вниманието, което се отделя на високо европейско ниво на въпросите, свързани с регистрациите на ПРЗ, с цел въвеждане на иновативни продукти и развитие на конкурентно земеделие.

Очакванията след срещата са сътрудничеството между бизнеса и администрацията да продължи в посока установяване на работещи процедури за разрешаване на продуктите за растителна защита, така че индустрията да оперира ефективно и да предоставя на земеделските производители  все по-ефикасни технологични решения, водещи до по-рентабилно производство.


Заплахата от фалшиви и нелегални продукти за растителна защита

 

През изминалите няколко години се отчита нарастване на нелегалния внос и търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ). Тази тенденция се наблюдава от производители, органи на властта и крайни потребители по целия свят. В България същонараства предлагането на нелегални продукти за растителна защита, които в повечето случаи съдържат вещества и добавки, забранени за употреба в целия Европейски съюз.

Асоциация Растителнозащитна индустрия България /АРИБ/работи активно с компетентните власти – БАБХ, Митници, Полиция, ДАНС против разпространението на фалшиви и нелегални продукти за растителна защита. Създаването на добри връзки между институциите на експертно ниво е добър резултат от нашите действия, защото води до възможности за бърз обмен на информация и обратна връзка.

От началото на годината при проверки на границата са конфискувани 6744л и 473кгпродукти от контрабанден вноси на нарушителите са съставени актове по Закона за митниците. Контрабандните пестициди са иззети и подлежат на унищожаване.От БАБХ са предприети засилени проверки както на границите, така и във вътрешността на страната,против търговията и употребата на нелегални продукти за растителна защита.

Решителните мерки против контрабандния внос ще повлияят положително и политиката за противодействие на икономическите престъпления, тъй като вносът и употребата на нелегални ПРЗ са свързани с укриване на доходи и данъци – фактори с крайно негативно отражение върху легалната икономика.

Освен икономическо престъпление, търговията с фалшиви и незаконни пестициди е престъпление срещу човешкото здраве, здравето на растенията и околната среда, в резултат на неизвестния състав на продуктите.

Фалшивите и нелегалните  пестициди не са регистрирани и не са тествани, за да се докаже тяхната безопасност!

Същевременно земеделските производители рискуват своята продукция, тъй като веществата, съдържащи се във фалшивите и нелегални препарати могат напълно да унищожат реколтата и да доведат до огромни финансови загуби за фермерите.

Щетите и рисковете от използване нафалшивите и нелегални пестициди са:

 • Увреждане или пълно унищожаване на третираните култури, защото съставът и дозировката не са доказани у нас;
 •  Могат да съдържат вещества, които не са одобрени за употреба в ЕС и вредят на здравето на хората,застрашават флората и фауната, водата и почвата;
 • Неизвестни остатъчни вещества в хранителната продукция, което да наложи нейното унищожаване;
 • Рискове за здравето на земеделските производители и операторите, които ги прилагат;
 • Предлагат се от нерегистрирани търговци, които не носят отговорност за последствията;
 • Санкции на земеделските поизводители за нарушения на Закона за защита нарастенията за неправомерна употреба на пестициди;
 • Риск земеделските поизводители да не получат субсидии, застрашаване на доходите и репутацията им.

Понякога е много трудно да се различат истинските от фалшивите продукти!

За да защитят своето здраве, своите посеви и доходи, земеделските производители трябва да бъдат бдителни, когато купуват пестициди:

 • Продуктите трябва да са с етикет на български език

- който е трайно закрепен към опаковката

- с име на вносителя и притежателя на разрешението

- с пълни инструкции на български език

 • Купувайте само от регламентирани обекти
 • Доставчиците трябва да имат разрешително

-със сертификат за добри търговски  практики

- виртуалните доставчици също трябва да имат разрешително

 • Винаги изисквайте фактура и/или касова бележка

- Ако на фактурата е означен продукт различен от този, който е доставен, настоявайте за нова фактура или върнете продукта на доставчика

 • Специалните оферти и / или прекалено големи отстъпки са често измамни

- Защото евтиното често излиза по-скъпо!

 • Ако се съмнявате: Свържете се и се консултирайте с инспекторите от съответната Областна Дирекция по Безопасност на Храните.
   

БЪДЕТЕ БДИТЕЛНИ КАКВО И ОТ КОГО КУПУВАТЕ !

САМО РАЗРЕШЕНИТЕ ПРОДУКТИ МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ЗДРАВЕТО, ДОХОДИТЕ И ЧИСТАТА ОКОЛНА СРЕДА!

 

    Система за събиране на опаковки от пестициди

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България /АРИБ/ създаде първата в България реална система за събиране на празни пластмасови опаковки от пестициди, с цел да намали рисковете, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и да отговори на изискванията на законодателството в тази област.
 
През 2015 г. над 1400 земеделци от всички области в Северна България участваха в пролетната и в есенната кампания по събиране на празни опаковки от ПРЗ.
През 2016г. системата постепенно ще обхване и Южна България, а в следващите години развитието ще цели повишаване на участието, т.е. да се включат възможно най-много земеделски производители.

 

 
 

 

           Северна България – обхванати са 14 области:
Добрич, Варна, Разград, Силистра, Русе, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин
 
           Кампания пролет 2016 – към системата се присъединяват 7 области:
Пазарджик, Пловдив,   Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас
 
           Кампания есен 2016: към системата се присъединяват 6 области:
София, Перник, Благоевград, Кюстендил, Кърджали и Смолян
 
Услугата по събиране на празните опаковки от ПРЗ е напълно безплатна за земеделците – eдинственото условие е да се прилага добрата земеделска практика за трикратно изплакване на опаковките от ПРЗ по време на приготвяне на разтвора за пръскане.
 
Фирмата оператор на ССОП е Скалар Еко ЕООД.    
 
Контакти с оператора :                                                                               
          

Централен офис в гр. Русе – 0876 208 860 / 082 840 279

Области: Плевен, Ловеч, В. Търново, Габрово- Радослава Панева 0876208868

Области: Враца, Монтана, Видин, София - Чавдар Ивайлов 0877513313

Области: Русе, Силистра, Разград, Търговище - Русана Драгомирова 0878630340/ Ивайло Раднев 0876208860

Области : Добрич, Варна Шумен- Магдалена Райнова 0884853549

Области: Бургас, Ямбол, Сливен - Стоян Неделчев 0877149865

Области: Хасково, Ст. Загора, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян- Даниела Раднева 0877458842

Области: Перник, Кюстендил, Благоевград- Милен Димитров 0877511471

 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА ПЕСТИЦИДИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с незаконното предлагане на пазара и употреба на нелегални продукти за растителна защита, на 31 май 2012 г., в гр. Хасково, в „Парк Хотел Европа“, се проведе семинар на тема „Против нелегалните продукти за растителна защита“, организиран съвместно от Областна Дирекция по Безопасност на Храните (ОДБХ) – гр. Хасково и Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ).

На семинара бяха поканени земеделски производители и дистрибутори на продукти за растителна защита (ПРЗ) от региона на Хасково, както и представители на граничния и митнически контрол на ГКПП „Капитан Андреево“, пред които бяха изнесени презентации за видовете нелегални продукти, начините за тяхното разпространение, законодателните аспекти в областта на контрола на пазара на ПРЗ.

 

 

АРИБ В ПОДКРЕПА НА ДОБРИ РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО И МОДЕРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 

Забранени продукти

Списък на забранени продукти за растителна защита 2011


Списък на забранени продукти за растителна защита

Последни новини