Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
Проекти
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

Проект за събиране на употребени опаковки от пестициди

КОНТАКТИ С ОПЕРАТОРИТЕ НА ССОП ОТ 2024г

За Северозападен и Югозападен райони за всички области – Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил и Благоевград:

оператор Евро Импекс ЕООД

Илиян Манов моб. тел.: 0885 163 426; тел./ф.: +359 2 973 22 11

 

За Северен централен, Североизточен, Южен централен и Югоизточен:

оператор Скалар Еко ЕООД

Централен офис: Управител Ивайло Раднев моб. тел.: 0876208860

Централен офис в гр. Русе – 0876 208 860 / 082 840 279

 

Области Плевен, Ловеч:

Тодор Александров моб. тел.: 0876208868

 

Области Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен:

Милен Димитров моб. тел.: 0877511471

 

Области  Велико Търново, Габрово:

Адриан Карагьозов моб. тел.: 0877289411

 

Области Добрич, Варна:

Стефка Маленова моб. тел.: 0884853549

 

Области Нова Загора, Бургас, Ямбол, Сливен:

 Валентин Иванов моб. тел.: 0877149865

 

Области Хасково, Ст. Загора, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян:

Евдокия Костадинова моб. тел.: 0876295661

Годишна конференция

“За чисто земеделие и сигурна околна среда“ - 2019

 

Резултатите от системата за събиране на опаковки от пестициди, бяха представени на годишната конференция “За чисто земеделие и сигурна околна среда“, която АРИБ организира на 22 октомври 2019г., с домакин на събитието Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

 

В годишната конференция “За чисто земеделие и сигурна околна среда“ специално участие взеха представители на БАБХ, на Европейска Асоциация за растителна защита (ЕКПА), земеделски производители от страната, представители на фирмите-членове на ССОП и на научните среди.

Конференцията беше открита от министър Десислава Танева с приветствие, в което тя подчерта подкрепата на МЗХГ на такива политики, които щадят околната среда. „Ние ще търсим форми и начини и през новия програмен период да продължим да подкрепяме тези практики. Чрез тази система България се класира на първо място в Европа по екологичен показател – събиране и рециклиране на опаковки от продукти за растителна защита в земеделието. Пожелавам успех на системата и включване на още земеделски стопани в нея. В крайна сметка целта е щадящо околната среда земеделие“, каза министър Танева.

Успехът е постигнат, благодарение на специалната Система за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита (ССОП), която  АРИБ създаде само преди 6 години. Чрез нея за 2019 г. в страната ни са събрани и преработени впечатляващите над 97 % от опаковките, използвани от родните производители. За сравнение - средните данни за  събираемост в различните държави в Европа през 2017 г. са между 60% и 95% от общото количество опаковки, пуснати на пазара. Това показват данни на Европейската Асоциация за растителна защита (ЕСРА / ЕКПА).

“Ние като член на ЕКПА имаме различни инициативи за устойчиво земеделие. Преди да стартираме в България проучихме добре как работят тези системите в Европа. След това подбрахме и приложихме у нас най-подходящите практики. Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита се финансира изцяло от фирмите в индустрията. Гледаме на това като на инвестиция в устойчиво земеделие”, сподели Детелин Куцаров, председател на Управителния съвет на АРИБ.

Г-жа Жералдин Кутас, генерален директор на ЕКПА изказа поздравления за постиженията в България: „Искам да благодаря на земеделските стопани, защото без тяхното участие Системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита никога не би могла да постигне такава висока събираемост. Необходимо е ресурсите да се произвеждат по устойчив, щадящ природата начин. Постигнатите тук резултати ще се използват като модел за подобни системи в Европейския съюз и извън него”.

 Чрез системата земеделските производители в България разполагат с безопасен, а и безплатен  начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки от продуктите за растителна защита. Неслучайно броят на ползващите системата земеделци, се е увеличил 100-кратно, при това само за 6 години.

През първата година от създаването на системата са събрани малко над 5 тона опаковки от продукти за растителна защитата, а през тази година количеството им достига около 500 тона – това е почти цялото количество пластмасови опаковки, използвани в родното земеделие. От събраните 97% от всички опаковки - 91% са рециклирани, а 9% обезвредени. Така системата има пряк и дългосрочен екологичен ефект върху родното земеделие и допринася за опазването на околната среда, почвата и въздуха чисти. Само за година от рециклираните пластмасови опаковки се произвеждат повече от 1000 км. изолационни тръби за оптични кабели, предназначени за оптични кабелни трасета за телекомуникационната индустрия. Ако се поставят в права линия, те ще са достатъчни да свържат София и Виена.

В края на форума министър Танева връчи специална награда „Най-отговорен земеделски стопанин“ на Георги Хаджийски от Монтана, който е събирал почистени употребените пластмасови опаковки от продукти за растителна защита още преди системата да бъде създадена.

 „Работим непрекъснато със земеделските производители и виждам от първо лице промяната и желанието им да развиват устойчиво земеделие. Горда съм с отличните резултати от системата и че сме на челно място в Европа, защото това показва професионалната и лична отговорност на българските земеделски стопани и грижата им за опазването на околната среда“, коментира Нели Йорданова, генерален директор на АРИБ.

 

    Система за събиране на опаковки от пестициди

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България /АРИБ/ създаде първата в България реална система за събиране на празни пластмасови опаковки от пестициди, с цел да намали рисковете, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и да отговори на изискванията на законодателството в тази област.
 
През 2015 г. над 1400 земеделци от всички области в Северна България участваха в пролетната и в есенната кампания по събиране на празни опаковки от ПРЗ.
През 2016г. системата постепенно  обхвана и Южна България, а в следващите години развитието ще цели повишаване на участието, т.е. да се включат възможно най-много земеделски производители.

 

           Северна България – обхванати са 14 области:
Добрич, Варна, Разград, Силистра, Русе, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин
 
           Кампания пролет 2016 – към системата се присъединяват 7 области:
Пазарджик, Пловдив,   Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас
 
           Кампания есен 2016: към системата се присъединяват 6 области:
София, Перник, Благоевград, Кюстендил, Кърджали и Смолян
 
Услугата по събиране на празните опаковки от ПРЗ е напълно безплатна за земеделците – eдинственото условие е да се прилага добрата земеделска практика за трикратно изплакване на опаковките от ПРЗ по време на приготвяне на разтвора за пръскане.
 
Фирмата оператор на ССОП е Скалар Еко ЕООД.

На 7 и 8 април 2016г., във Велико Търново, Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) беше домакин на Годишната международна среща-семинар по проект за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди.

Срещата се организира с подкрепата на Европейската Асоциация за Растителна Защита (ЕСРА) и в нея взеха участие националните асоциации на Гърция, Кипър, Литва, Румъния, Русия, Сърбия. Представени бяха пилотните схеми във всяка отделна страна и се обсъдиха плановете за развитие на проекта.

Основна цел нa проекта е създаването нa ефективна и устойчива система зa събиране нa опаковки от ПРЗ, която дa e леснодостъпна зa земеделските производители и дa отговаря нa всички законови норми за опазване здравето на хората
и околната среда.
 
Индустрията на производителите на ПРЗ имат дългогодишен опит в работата с празни опаковки от пестициди, като управляват или участват в системи за събиране и оползотворяване на опаковки в повече от 35 страни в цял свят. В следващите години системите ще бъдат разработени във всички европейски държави.
 
Водещи производители на ПРЗ – членове на АРИБ се обединиха и създадоха действаща система за събиране на опаковки от пестициди (ССОП) в България.
 
До края на 2016 г. системата ще обхване цялата страна, а в бъдеще развитието ще е насочено към повишаване на участието на земеделските производители.
 
Събирането на празните опаковки от ПРЗ се финансира изцяло от фирмите участници в системата. А за земеделците услугата е напълно безплатна - единственото условие е да се прилага добрата земеделска практика за трикратно изплакване на опаковките по време на приготвяне на разтвора за пръскане.
    
 
 
Система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди    

Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) стартира пилотен проект за създаване на система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди. През пролетта на 2014г. проектът се реализира в районите на Добрич, Силистра, Русе, Варна и Разград и е първа стъпка в посока на организиране на реално управление на празните опаковки от пестициди.

Системата предоставя на фермерите безопасен начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки от пестициди. Европейската растителнозащитна индустрия подкрепя подобни системи в над 35 държави в цял свят. Основната цел е до 2020г. да се събира максимално количество опаковки, в условията на екологосъобразно и устойчиво управление, рециклиране и насърчаване на опазването на ресурсите.

АРИБ организира редица срещи и семинари, на които представи основните изисквания и предимства на системата. Пред участниците в срещите – земеделски производители, дистрибутори и представители на местните власти в района на пилотния проект, бяха представени нагледно условията за организиране на системата и начините за трикратно изплакване на опаковки от пестициди, когато се приготвя разтвора за пръскане. 

Разширяването на системата в национален мащаб бе планирано за 2015/2016г., като събирането на трикратно изплакнатите опаковки от пестициди ще става в две кампании годишно – май/юни и октомври/ноември. На фермерите се дават прозрачни найлонови чували за безопасно съхранение на изплакнатите опаковки и предаването се извършва в събирателни пунктове, предварително оповестени в районите или „от врата до врата“ по заявка при големи количества. Характерно за системата е изискването да се събират само добре – „трикратно“ изплакнати опаковки от пестициди, които се проверяват от обучени за целта инспектори. В отговор земеделските производители получават документи, доказващи предаването на съответните количества празни опаковки.

Целта на АРИБ е да създаде ефективна система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди, достъпна за всички земеделски производители, в съответствие със законовите изисквания и отговаряща на нормите за безопасна употреба и добри земеделски практики, с основна движеща мисъл за опазване здравето на хората и околната среда.

   

 

Интегрирано изплакване

Ръчно трикратно изплакване - нагръбна пръскачка

Ръчно трикратно изплакване