Кампания stopillegal.com
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България
English Български Карта на сайта Контакти Начална страница
За растителната защита
Големина на текста По-едър шрифт Нормален шрифт По-ситен шрифт

Индустрията за растителна защита разработва, произвежда и предлага продукти за растителна защита, които защитават реколтата на селскостопанските производители от множество опасни вредители в растениевъдството, горското стопанство и градинарството. Подпомагайки защитата на земеделската реколта, индустрията позволява на фермерите да развиват интензивно земеделие и чрез него да оптимизират добивите от съществуващите обработваеми площи, както и да увеличат качеството на земеделската продукция. Чрез поддържане на печелившо растениевъдство, индустрията допринася за конкурентоспособността на Българското земеделие и поддържането на селскостопанската общност.

Основен приоритет за нас е да подпомагаме приложението на възможно най-високите стандарти при употребата на продукти за растителна защита и по този начин да допринасяме за увеличаване добивността и качеството на земеделската продукция, едновременно с опазване на общественото здраве и околната среда .